رئیس جمهوری چین : موضع ما در مورد اوکراین حمایت از مذاکرات برای صلح است


تهران-ایرنا- شی جین پینگ، رئیس جمهور چین روز پنجشنبه در جریان دیدار سه جانبه با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در پکن، گفت: موضع چین در قبال بحران اوکراین «حمایت از مذاکرات برای دستابی به صلح» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075739/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C