رئیس جمهوری کره جنوبی: تهدیدهای کره شمالی عامل همکاری قوی‌تر با آمریکاست


تهران- ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه گفت تهدیدهای فزاینده و اقدامات تحریک آمیز کره شمالی تنها منجر به تقویت همکاری امنیتی میان کره جنوبی، ژاپن و آمریکا خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205328/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1