رئیس جمهور چین: باید حکمرانی بین المللی تقویت شود/ ذهنیت جنگ سرد منبع نگرانی جهان + فیلم


تهران- ایرنا- رئیس جمهوری چین امروز در افتتاح دومین روز نشست گروه بریکس در شهر ژوهانسبورگ پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی گفت که امروز جهان شاهد ساختارسازی دوباره و بسیاری از شکاف ها است، باید وحدت و همکاری خود را بهبود و در مسیر رشد و توسعه بیشتر حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208099/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF