رئیس مجمع آسیا پاسیفیک درباره جنایات رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد


تهران – ایرنا – رئیس کره ای مجمع آسیا و اقیانوسیه امروز چهارشنبه نسبت به تشدید جنگ بین رژیم اشغالگر قدس و حماس ابراز نگرانی کرد و خواستار حمایت از غیرنظامیان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262297/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C