رسانه چینی: ایران مسیری ایده‌آل برای طرح «کمربند-راه» است


تهران- ایرنا – روزنامه چینی چاینا دیلی روز سه شنبه و همزمان با نخستین روز از سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن، در گزارشی درخصوص این سفر، به نقل از یک کارشناس چینی نوشت ایران کشوری ایده آل در منطقه خاورمیانه برای پیشبرد پروژه کمربند – راه چین است .


منبع: https://www.irna.ir/news/85029632/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA