رسانه چینی: مخالفت فرانسه با نفوذ ناتو در آسیا، نظر اکثر اعضای این ائتلاف است


تهران – ایرنا – بدنبال مخالفت صریح رئیس جمهوری فرانسه بعنوان عضو مهم ائتلاف نظامی ناتو با گسترش دامنه این ائتلاف به آسیا و ایجاد دفتر نمایندگی آن در ژاپن، روزنامه گلوبال تایمز چین نوشت حرف مکرون در مخالفت با توسعه مرزهای ناتو به آسیا، تنها حرف او نیست بلکه بیشتر اعضای ناتو با او هم نظر هستند و بخوبی می دانند که آمریکا با این کار، فقط به منافع خود می اندیشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133230/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C