رسانه ژاپنی: سفر پوتین به پکن بر حمایت اقتصادی و دیپلماتیک چین از روسیه تاکید دارد


تهران – ایرنا – انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه این هفته با عالی ترین مقامات چین از جمله شی جین پینگ همتای چینی خود در پکن دیدار کند؛ دیداری که به روایت یک رسانه ژاپنی، بر حمایت اقتصادی و دیپلماتیک چین از مسکو در جنگ با اوکراین تأکید خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260021/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86