رسانه کره جنوبی از احتمال آزادسازی پول بلوکه شده ایران در سئول خبر داد


تهران – ایرنا – یک رسانه کره جنوبی به نقل از منابع دولتی و دیپلماتیک این کشور نوشت: سئول و واشنگتن به دنبال راهی برای آزادسازی 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126577/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84