رشد صنعت تراشه در چین با وجود تحریم‌های آمریکا


تهران- ایرنا- رسانه‌های چینی گزارش دادند که تحریم های تجاری آمریکا در باره تجارت تراشه با پکن، باعث افزایش سود سازندگان نیمه هادی‌ها در این کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099638/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7