رشد ۸۵ درصدی ثروت کشورهای عضو بریکس تا دهه آینده
تهران- ایرنا- جمعیت میلیونرهای کشورهای عضو گروه اقتصادهای نوظهور جهان موسوم به «بریکس»، تا دهه آینده ۸۵ درصد رشد خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85387464/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87