رقبای ایران در ترانزیت منطقه چه برنامه‌هایی دارند؟


تهران- ایرنا- با وجود اهمیت فوق‌العاده مساله ترانزیت در جایگاه آینده سیاسی و اقتصادی ایران، بهره‌برداری کشور از این ظرفیت مهم، به اندازه کافی نیست؛ این در حالی است که دیگر کشورهای رقیب در منطقه با وجود مزیت‌های کمتر نسبت به ایران، در حال بهره‌برداری بیشتر از این مساله هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140738/%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF