روابط ایران و چین ریشه درتاریخ دارد/ ضرورت جدول زمان‌بندی برای اجرای توافق ۲۵ ساله


تهران – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین با یادآوری ریشه های تاریخی و کهن روابط و دوستی دو ملت و دو کشور، تاکید کرد: روابط چین با دیگر کشورها در تضاد با منافع جمهوری اسلامی ایران نیست و در عین حال، ضرورت احترام به تمامیت ارضی کشورها، امری غیرقابل تعارف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970328/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C