روابط غبارآلود چین و آمریکا؛ آیا واشنگتن به توصیه‌های دیپلمات ۱۰۰ ساله عمل می‌کند؟


تهران- ایرنا- هنری کیسینجر سیاستمدار کهنه کار و وزیر امور خارجه پیشین آمریکا که روز شنبه (۶ خرداد ماه جاری) یکصدمین سالروز تولد خود را جشن گرفت، دیدگاهی روشن در خصوص روابط ایالات متحده و چین دارد و همواره به مقامات واشنگتن هشدار داده از اتخاذ رویکرد خصم آمیز در قبال پکن خودداری کند و به جای آن به دنبال گفت و گو باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125608/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA