روابط ویتنام و آمریکا تقویت می شود


تهران- ایرنا – جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از امروز یکشنبه به ویتنام سفر می کند و مقامات تمرکز و هدف مذاکرات وی در این سفر را نیمه رساناها و مواد معدنی حیاتی اعلام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224350/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF