روابط پکن با کشورهای اروپایی در کنترل هیچ طرف ثالثی نیست


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین روز سه شنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که روابط کشورش با کشورهای اروپایی هیچ طرف ثالثی را هدف قرار نداده و توسط هیچ طرف سومی کنترل نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050863/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA