روایتی از یک خبر| خودزنی گروه ۷ با تنش‌افزایی بین غرب و شرق


تهران- ایرنا- برگزاری نشست سران گروه هفت در هیروشیمای ژاپن و اتخاذ مواضع افراطی اعضای این گروه در قبال چین و روسیه، تشدید تنش‌ها بین مجموعه غرب و این دو کشور شرقی ناشی از سیاست‌های خود غربی‌ها به ویژه آمریکا را متصور کرده و به نظر می رسد در روزهای آینده باید شاهد اوج گیری این تنش ها باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119849/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82