زلنسکی: هم پیمانی پکن با مسکو علیه اوکراین، جنگ جهانی دیگری را آغاز می کند


تهران – ایرنا – ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گفتگو با روزنامه دی ولت آلمان که روز دوشنبه منتشر شد، با هشدار به پکن علیه حمایت از روسیه در جنگ اوکراین گفت که در این صورت، جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035679/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7