زمین‌لرزه افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را تکان داد


تهران – ایرنا – رسانه های آسیای مرکزی اعلام کردند، زمین‌لرزه ای با قدرت حدود 5 درجه ریشتر صبح امروز (یکشنبه) نقاطی از افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را تکان داد. شب گذشته نیز زلزله کابل را تکان داده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190578/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF