سئول در واکنش به آزمایش جدید کره شمالی: به تحریکات قاطعانه پاسخ می‌دهیم
تهران- ایرنا- مقامات نظامی کره جنوبی در پاسخ به آزمایش جدید کنترل کننده راکت‌های بالستیک کره شمالی، اعلام کردند: برای پاسخ قاطع به هرگونه رفتار تحریک‌آمیز آماده هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385179/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE