سئول: شهروندان کره جنوبی ساکن اسرائیل آسیب ندیده اند


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز اعلام کرد که در حملات موشکی جنبش مقاومت فلسطین (حماس) به اسرائیل، از ۵۷۰ کره ای ساکن سرزمین های اشغالی تلفاتی گزارش نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251360/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF