سئول: کره شمالی چندین موشک کروز به سمت دریای شرقی شلیک کرد
تهران- ایرنا- رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی (JCS) امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کره شمالی چندین موشک کروز به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85386167/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF