سالروز فاجعه هیروشیما و ناکازاکی؛ جای خالی پرونده جنایت اتمی آمریکا در محاکم بین المللی


تهران-ایرنا- آمریکا، به عنوان عامل فاجعه بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و تنها استفاده کننده از سلاح هسته ای علیه انسانها، با وجود ادعاهایی که درباره امنیت جهان مطرح می کند، خود بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و جای خالی پرونده جنایات اتمی آن در محاکم بین المللی، حاکی از ناکارآمد بودن این محاکم در برابر جنایات ضدبشری واشنگتن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191562/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C