سخنگوی وزارت امور خارجه چین: مخالف ابتکار تجاری آمریکا و تایوان هستیم


تهران- ایرنا- «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری امروز (جمعه ۲۹ اردیبهشت) خود گفت: چین نارضایتی شدید و مخالفت قاطع خود را با اقدام آمریکا برای دستیابی به توافق «ابتکار تجاری قرن بیست و یکم» با جزیره تایوان اعلام کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115664/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86