سرباز اخراجی از کره شمالی در راه بازگشت به آمریکاست
تهران- ایرنا- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «تراویس کینگ» سرباز این کشور که به کره شمالی گریخته بود، در راه بازگشت به ایالات متحده آمریکاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85241334/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA