سریع ترین قطار جهان در چین رونمایی شد + فیلم


تهران – ایرنا – چینی ها بار دیگر رکورد سریع ترین قطار جهان را شکستند و قطار سریع السیر جدید خود با سرعت ۴۵۳ کیلومتر در ساعت را به عنوان سریع ترین قطار جهان با موفقیت آزمایش کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157164/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85