سفارت کره جنوبی در توکیو پیام تهدید به بمب‌گذاری دریافت کرد


تهران – ایرنا – سفارت کره جنوبی در توکیو امروز(دوشنبه)، در آستانه برگزاری مراسم سالگرد آزادسازی و استقلال کره از قوانین استعماری سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ ژاپن از طریق ایمیل پیام تهدید به بمب‌گذاری دریافت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198491/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF