سفر رئیسی به چین در کانون توجه رسانه‌های جهان


تهران- ایرنا- سفر قریب الوقوع آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن بنا به دعوت رسمی همتای چینی خود، بطور گسترده در کانون توجه رسانه های جهان قرار گرفته است؛ موضوعی که حکایت از اهمیت این رویداد نه تنها در عرصه روابط دوجانبه و دوستانه دوکشور، بلکه در عرصه بین المللی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029004/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86