سفر رئیس شورای فدراسیون روسیه به چین نشان دهنده ثبات در روابط پکن و مسکو است


تهران- ایرنا- کارشناسان چینی با اشاره به سفر چند روزه رئیس شورای فدراسیون روسیه به چین گفتند: تبادلات کمیته همکاری پارلمانی دو کشور نشان‌دهنده تداوم و ثبات در روابط پکن و مسکو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164770/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7