سفر نخست وزیر نیوزیلند به چین؛ گسترش روابط تجاری در دستورکار


تهران – ایرنا – به گفته کارشناسان، انتظار می رود سفر برنامه ریزی شده کریس هیپکینز، نخست وزیر نیوزیلند به چین در هفته جاری، روابط دوجانبه تجاری را تقویت کند و به ثبات منطقه ای کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151539/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1