سفر نخست وزیر ژاپن به عربستان، امارات و قطر؛ نگاه توکیو به نفت خلیج فارس


تهران – ایرنا–فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن امروز یکشنبه سفر چهار روزه خود به خاورمیانه را آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170956/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA