سفیر ایران در چین:آماده ایفای نقش بیشتر در اجرای طرح«یک پهنه-یک راه» هستیم


تهران-ایرنا – سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن با اشاره به ظرفیت های بی بدیل و آمادگی ایران برای ایفای نقش بیشتر در ابتکار چینی “یک پهنه-یک راه”، از تمایل جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست آتی مقامات عالی کشورهای عضو این ابتکار بین المللی چین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239085/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9