سفیر ایران در کره جنوبی خواستار اقدام جهانی در برابر حملات رژیم صهیونیستی به غزه شد
تهران- ایرنا – سفیر ایران در کره جنوبی جامعه جهانی را به شدت ترغیب کرد تا تلاش هایی برای جلوگیری از عملیات زمینی احتمالی رژیم صهیونیستی در نوار غزه انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265315/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85