سفیر معنوی هند در ایران کیست؟


تهران- ایرنا- بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه اسلامی علیگر هند از «غلامعلی حداد عادل» به عنوان سفیر معنوی هند در ایران یاد کرد و او را گل سرسبد نخبگانی دانست که در روابط فرهنگی و ادبی میان ایران و هند فعالیت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149409/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA