سفیر چین: آزادی بیان در رسانه‌های فرانسوی تضمین شود


تهران- ایرنا- سفیر چین در پاریس ضمن انتقاد از سیاست‌های موجود در رسانه‌های فرانسوی، گفت: دولت فرانسه باید آزادی بیان را تضمین کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130661/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF