شاخصه‌های «چین هراسی»


تهران-ایرنا- به‌رغم مناسبات راهبردی تهران-پکن، پروژه چین‌هراسی همواره توسط رقبا و دشمنان پیگیری شده؛ موجی که به تازگی با تمرکز بر بیانیه چین و شورای همکاری خلیج فارس به راه افتاده واز کمک چین به رفع تحریم‌ها ومخالفت با برخی قطعنامه‌های ضدایرانی شورای امنیت گرفته تا رای منفی در شورای حقوق بشر رانادیده می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967907/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C