شرمن: امیدوارم آمریکا وارد مناقشه چین با تایوان نشود


تهران- ایرنا- وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر ادامه گفت‌وگو با چین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن در «مسیر اجتناب‌ناپذیر مناقشه» با پکن بر سر تایوان قرار نگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031923/%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF