شمارش معکوس ژاپن برای رهاسازی پساب رآکتور فوکوشیما آغاز شد


تهران- ایرنا – یک منبع دولت ژاپن امروز (دوشنبه) گفت با وجود مخالفت شهروندان محلی، ژاپن با نهایی کردن مقدمات رهاسازی پسماندهای آلوده به مواد رادیواکیتو نیروگاه فوکوشیما، از روز پنجشنبه ۲۴ اوت (دوم شهریور) این اقدام را آغاز می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205701/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF