شکست پروژه فضا پیمای ژاپنی


تهران – ایرنا- اولین موشک فضا پیمای ژاپن در همان ثانیه‌های اول پرتاب با شکست روبرو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032865/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C