صدها نفر بر اثر وقوع سیل در فیلیپین آواره شدند


تهران- ایرنا – مقامات امداد و نجات فیلیپین اعلام کردند صدها نفر در پی وقوع طوفان شدید سائولا در مناطق شمال شرقی فیلیپین خانه های خود را ترک کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211645/%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF