صدها نفر در کره جنوبی در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی کردند
تهران – ایرنا – صدها نفر از مردم در پایتخت کره جنوبی امروز یکشنبه برای حمایت از مردم فلسطین به خیابان ها آمدند و با حمل پرچم فلسطین و پلاکاردهایی با مضمون حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیست ها، بر پایان دادن حملات نظامی اسرائیل به غزه تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259031/%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF