طلوع بهار صلح در خاورمیانه با غروب نفوذ آمریکا


تهران- ایرنا – یک تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار چینی در گزارشی خاطرنشان کرد متحدان سنتی آمریکا در خاورمیانه به تدریج دریافتند سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا صلح و توسعه را برای منطقه به ارمغان نخواهد آورد و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بار دیگر ثابت می‌کند که وقتی سایه واشنگتن کم شود، طلوع صلح نورانی‌تر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117110/%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7