عشق به سردار دلها در شرق دور؛ چینی‌ها درباره قاسم سلیمانی چه می‌گویند؟ +فیلم


تهران – ایرنا – همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب پکن و برپایی غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه، کتاب ها و تصاویری با موضوع شخصت و رشادت های سردار سلیمانی در غرفه ایران، شهروندان چینی را به خود جلب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142467/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87