عناوین روزنامه‌های جهان؛ احتمال میانجیگری هند در جنگ اوکراین


تهران-ایرنا- تظاهرات صدها نفر در تونس علیه اظهارات نژادپرستانه «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور، تظاهرات بزرگ مردم مکزیک علیه اصلاحات انتخاباتی و احتمال میانجی‌گری هند در جنگ اوکراین از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۸ اسفند (۲۷ فوریه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042817/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86