عناوین روزنامه‌های جهان؛ استعفای کابینه کویت/ شکایت دادگستری آمریکا از گوگل


تهران-ایرنا- کابینه کویت استعفا کرد، تاکید برلین بر تداوم حمایت از اوکراین و شکایت وزارت دادگستری آمریکا از سلطه گوگل بر تبلیغات آنلاین از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز چهارشنبه ۵ دی (۲۵ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009974/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C