عناوین روزنامه‌های جهان؛ اعلام اعتصاب بیش از ۱۳۰ شرکت‌ رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو


تهران-ایرنا- بن‌بست در مذاکرات سوئد و ترکیه در خصوص پیوستن به ناتو، سفر سرزده بوریس جانسون به اوکراین و اعلام اعتصاب بیش از ۱۳۰ شرکت‌ رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۰۳ بهمن (۲۳ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007781/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C