فوران آتشفشان در اندونزی؛ هشدار به ساکنان منطقه اطراف


تهران- ایرنا – مقامات اندونزی به شهروندان هشدار دادند از مناطقی که آتشفشان سیمرو واقع در جزیره «جاوا» اندونزی صبح امروز فوران کرده و ستونی از خاکستر به ارتفاع ۱.۵ کیلومتر از خود به جا گذاشته دور شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960500/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81