لاوروف: دخالت آمریکا و ناتو در جنگ اوکراین/ غرب اجازه مذاکره به زلنسکی نمی‌دهد

وی تاکید کرد که غربی ها به زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دستور داده اند تا وارد مذاکره با روسیه نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943783/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، لاوروف در این نشست خبری که بطور مستقیم از شبکه اسپوتنیک پخش شد، تاکید کرد که روسیه آماده مذاکره با اوکراین است اما این طرف اوکراینی است که از مذاکره خودداری می کند.