ماجرای فوکوشیما/ کره جنوبی آزمایش های اضطراری روی آب دریا را آغاز کرد


تهران – ایرنا – اگرچه بعد از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن و چراغ سبز آن به توکیو برای ریختن بیش از یک میلیون تن پساب این نیروگاه به آب اقیانوس، ژاپن تصمیم گرفته این حجم انبوه پساب هسته ای را به آب دریا بریزد اما کره جنوبی هنوز به این موضوع اعتماد ندارد و آزمایش های اضطراری خود را در این زمینه آغاز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179077/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7