ماه عسل ناتو-سئول/ فصل جدید همکاری‌ها در یازده حوزه


تهران- ایرنا- کره جنوبی و ناتو برای مشارکت و همکاری در ۱۱ زمینه جدید، شامل همکاری‌های دفاع سایبری و ضدتروریسم، توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167741/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87