مشاور رئیس جمهوری: اقتصاد جدید جهانی از آنِ قدرتهای نوظهور است


تهران-ایرنا-مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه های کشور چین در حاشیه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت (CIFIT) برگزار شد، گفت: در آینده نزدیک اقتصادهای نوظهور اقتصاد جدید جهانی را ایجاد خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223204/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA